Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar 1 januari

Sammanställning av nya lagar som börjar gälla kring årsskiftet

Statsrådsberedningen har gett ut en informationsskrift med korta sammanfattningar av de viktigaste lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2011/2012.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2011/2012