Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättshjälp och taxor 2012

Informationsbroschyr om rättshjälpslagen

Broschyren som utkommer varje år beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Publikationen kan beställas eller laddas ned på Sveriges Domstolars hemsida.