Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Brottsoffer i fokus”

Året tre vinnande bidrag i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling

För att väcka intresse för brottsofferfrågor bland studenter på universitet och högskolor utlyser Rådet för Brottsofferfonden med jämna mellanrum en uppsatstävling kallad "Brottsoffer i fokus". Uppsatserna är på lägst C-nivå och har ett tydligt brottsofferperspektiv.

Den nionde omgången av tävlingen är nu avslutad med sammanlagt 40 deltagande uppsatser. Årets tre vinnande bidrag har publicerats i en antologi som kan laddas ned i fulltext på Brottsoffermyndighetens hemsida. 

Brottsoffer i fokus 2011