Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) publiceras i samarbete mellan försäkringsföreningarna i Danmark, Norge och Sverige. Tidskriften började publiceras år 1921 och fram till 2009 ingick också Försäkringsföreningen i Finland i samarbetet.

2009 upphörde tidningen i pappersform och publiceras nu som webbtidning. Webbtidningen kommer komma ut med fyra nummer per år och man kan söka artiklar från år 1992 i artikeldatabasen.

www.nft.nu