Tidskriften har som målsättning att ”främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området”. Den kommer att ges ut med ett dubbelnummer per år och behandla frågor inom de socialrättsliga rättsområdena som socialförsäkring, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Detta första nummer innehåller åtta artiklar, som har sitt ursprung i anföranden som hölls vid det Nordiska Socialrättsliga Seminariet i mars 2009 vid Handelshögskolan i Göteborg. Seminariets tema var "Teorier, principer och pragmatism i socialrätten". Artiklarna behandlar temat utifrån både teoretiska och praktiska utgångspunkter.

Författarna representerar samtliga nordiska länder