I en förteckning på regeringens hemsida presenteras de propositioner som är avsedda att lämnas under tiden 18 januari 2011 och återstoden av riksmötet. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen.   

Planerade propositioner och skrivelser 2010/11