Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sveriges Rikes Lag fyller 150 år

Norstedts blå lagbok har kommit ut varje år alltsedan 1892

1861 kom Sveriges Rikes Lag från Norstedts ut första gången i sin nuvarande form.
Förutom många nya lagar innehåller årets 132 utgåva även en helt ny balk, socialförsäkringsbalken som trädde i kraft 1 januari 2011.

Ny utgivare från och med i år är Johan Munck, justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen. Han efterträder Torkel Gregow, som hade uppdraget som lagboksutgivare mellan 2004-2010.

Redan 1841 utkom en första lagsamling från Norstedt & Söner, som sedan gav ut flera, dock inte årliga upplagor fram till 1858. 1861 kom "första upplagan" av Sveriges Rikes Lag och alltsedan 1892 har lagboken kommit ut varje år. 
1884-1907 var justitierådet R. Skarin utgivare och upphovsman till den disposition och struktur som lagboken fortfarande har.