1861 kom Sveriges Rikes Lag från Norstedts ut första gången i sin nuvarande form.
Förutom många nya lagar innehåller årets 132 utgåva även en helt ny balk, socialförsäkringsbalken som trädde i kraft 1 januari 2011.

Ny utgivare från och med i år är Johan Munck, justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen. Han efterträder Torkel Gregow, som hade uppdraget som lagboksutgivare mellan 2004-2010.

Redan 1841 utkom en första lagsamling från Norstedt & Söner, som sedan gav ut flera, dock inte årliga upplagor fram till 1858. 1861 kom "första upplagan" av Sveriges Rikes Lag och alltsedan 1892 har lagboken kommit ut varje år. 
1884-1907 var justitierådet R. Skarin utgivare och upphovsman till den disposition och struktur som lagboken fortfarande har.