Statskalendern med information om främst den statliga förvaltningen har getts ut årligen sedan 1813. 

Efterfrågan på de tryckta kalendrarna har minskat kraftigt sedan mitten av 1990-talet och en fortsatt utgivning har förutsatt ekonomiskt stöd. Eftersom regeringen sagt nej till bidrag upphör utgivningen nu efter 2010 års utgåva.

Statskalendern har getts ut enligt avtal mellan staten och Norstedts Juridik /Fritzes offentliga publikationer.