Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sveriges statskalender läggs ned

2010 blev den 198:e och sista årgången

Statskalendern med information om främst den statliga förvaltningen har getts ut årligen sedan 1813. 

Efterfrågan på de tryckta kalendrarna har minskat kraftigt sedan mitten av 1990-talet och en fortsatt utgivning har förutsatt ekonomiskt stöd. Eftersom regeringen sagt nej till bidrag upphör utgivningen nu efter 2010 års utgåva.

Statskalendern har getts ut enligt avtal mellan staten och Norstedts Juridik /Fritzes offentliga publikationer.