Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar som träder i kraft i sommar

Många nya lagar och förordningar runt halvårsskiftet

Bland annat får parter ökade möjligheter att lösa tvister på frivillig väg genom nya regler om medling och förlikning, maxstraffet för sexköp höjs,en ny moderniserad varumärkeslag ersätter den nuvarande varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen, båda från 1960.  

Läs mer i skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2011 som går att ladda ner eller beställa på regeringens webbplats.