Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bevisbörda och beviskrav

Sjunde delen i bokserien Praktisk process (Bevisrätt B) har kommit ut

Bevisrätt B (Praktisk process VII) är den andra delen av tre om bevisrätt. Här behandlas bevisbörda och beviskrav i brottmål och tvistemål. I brottmål diskuteras bl.a. den närmare innebörden av åklagarens bevisbörda. I tvistemål redogörs för bevisskyldigheten utifrån olika tvistesituationer.

Bevisrätt A tar upp allmänna bevisfrågor (2009)

Bevisrätt C kommer att handla om bevisvärdering (ännu inte utgiven)

 

Bokserien Praktisk Process av Robert Nordh går igenom centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor osv.
Bokserien riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister.