Elsa Eschelsson var den första kvinnan som disputerade i juridik i Sverige år 1897 vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Om begreppet gåfva enligt svensk rätt”. Hon utnämndes till docent i civilrätt samma dag hon fick doktorsgraden, blev Sveriges första kvinnliga universitetslärare och var produktiv som forskare och rättsvetenskaplig författare av både monografier, artiklar och läroböcker, främst inom det förmögenhetsrättsliga området.

Förhoppningen om att utnämnas till professor infriades aldrig – kvinnor tilläts inte söka professurer. Först 1923 undanröjdes de formella hindren för kvinnor att bli professorer. Hon dog 1911, 49 år gammal.

I mars var det 100 år sedan hon dog. Detta uppmärksammades av Kvinnliga akademikers förening, vars första ordförande hon var under åren 1904-1910.

I samband med det seminarium som föreningen anordnade presenterades också en ny bok om Elsa Eschelsson som fokuserar på hennes rättsvetenskapliga författarskap ­"Forskaren Elsa Eschelsson : en modern civilist i tiden” av Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Boken är utgiven av Kvinnliga akademikers förening