Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Underhållsarbete pågår

Driftstörningar kan förekomma på webbplatsen.

Måndag den 14 mars och tisdag den 15 mars pågår underhållsarbete på Juridiska bibliotekets webbplats. Under tiden kan driftstörningar förekomma.

Om problem uppstår under besöket på webbplatsen, försök igen en liten stund senare.