Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya allmänna råd om inkassolagen

Datainspektionen

Datainspektionen har uppdaterat de allmänna råden om tillämpningen av inkassolagen. De nya råden innehåller myndighetens senaste praxis när det gäller tolkningen av god inkassosed.

Skriften är indelad efter handläggningens olika faser. De allmänna råden är inte bindande men anger hur den som bedriver inkassoverksamhet kan eller bör handla. 

Hämta eller beställ Tillämpning av inkassolagen på Datainspektionens webbplats