september

27 sep 2011

Höstens propositioner och skrivelser

Förteckning på regeringens webbplats

22 sep 2011

Asylsökande bedöms olika vid migrationsdomstolarna

Rapport från Röda Korset och Raoul Wallenberginstitutet

20 sep 2011

Ny lag om kontaktförbud 1 oktober

Stiftelsen Tryggare Sverige har granskat förutsättningarna för den nya lagens praktiska tillämpning

9 sep 2011

Bra nyhet i Karnov

Hov- och kammarrättsdomar

7 sep 2011

Avhandling om barn som vittnen

Barn mer tillförlitliga än man tidigare trott

6 sep 2011

Ny litteratur

Nya inköp under augusti

1 sep 2011

Ungdomstjänst vanligaste påföljden

Utvärdering av påföljdsreformen för unga lagöverträdare

  • 1