Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bra nyhet i Karnov

Hov- och kammarrättsdomar

Nu finns samtliga hov- och kammarrättsdomar avgjorda fr.o.m. 1 april 2011 och framåt inlagda i Karnovs rättsdatabas.Sedan tidigare finns ett urval domar från hov- och kammarrätterna.