Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Höstens propositioner och skrivelser

Förteckning på regeringens webbplats

Förteckningen innehåller propositioner avsedda att avlämnas under tiden den 15 september 2011 - 16 januari 2012, samt regeringens planerade skrivelser till riksdagen.

Planerade propositioner och skrivelser 2011/12