Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Effektivare genomförande av EU-lagstiftningen i Sverige

Rapport från Sieps

Sverige släpar ofta efter med att införliva EU:s regler i svensk rätt. En ganska stor del av de klagomål på och rättsprocesser mot Sverige gäller just förseningar och andra brister i genomförandet av EU:s direktiv och förordningar.

EU-kommissionen presenterade nyligen sin årliga rapport om tillämpningen av EU-rätten. Enligt rapporten tillhör Sverige en av de länder som lyckats sämst med implementeringen av EU-rätten.

I sin rapport Att göra rätt och i tid : behövs nya metoder  för att genomföra EU-rätten i Sverige? analyserar författarna Jörgen Hettne och Jane Reichel den nuvarande situationen och föreslår sätt att göra genomförandet effektivare och bättre förankrat i samhället.
Några av de frågor som diskuteras i rapporten är riksdagens roll i EU-arbetet, beredningsarbetet i Regeringskansliet och remissförfarandet.

Rapporten (2012:4) går att läsa på Sieps hemsida