Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny lagbok utkommer i januari nästa år

"Sveriges lag 2013"

Nu kommer en ny lagbok från Studentlitteratur. Den efterträder den röda lagboken ”Sveriges lagar” som upphörde 2009. Lagboken är framtagen i samarbete med lärare från landets  juristprogram och innehåller i princip alla de lagar och författningar som är av praktisk betydelse.

Lagarna är indelade i rättsområden. Vid varje författning finns referenser till relevanta rättsfall, förarbeten och propositioner. Utförligt rättsfallsregister.

Redaktör för lagboken som väntas komma ut i slutet av januari 2013, är Andreas La Torre Ek

Läs mer på Studentlitteraturs hemsida