Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättshjälp och taxor 2013

Nu har årets upplaga av Rättshjälp och taxor kommit ut. Rättshjälp och taxor är en årligen utkommande broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Ladda ned eller beställ på Sveriges Domstolars hemsida