Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Integritetsåret 2011

90 lagförslag och händelser som  påverkade den personliga integriteten

I den nya skriften Integritetsåret 2011 redogör Datatinspektionen för viktiga lagar, lagförslag och händelser som påverkade integriteten under förra året.

I skriften som nu kommer ut för fjärde gången, står bland annat om kränkningar på Internet, olagligt utbyte av patientinformation mellan vård och socialtjänst, kameraövervakning på arbetsplatser och i skolor, registrering av dementa och varför man stoppade det stora  forskningsprojektet kring livsstil och hälsa, LifeGene.


Läs Integritetsåret 2011 på Datainspektionens webbsida