Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny sökmotor för sökningar i EU-domstolens rättspraxis

Lättare att hitta information om målen

Sökmotorn på domstolens webbplats har förbättrats, det nu har blivit lättare att komma åt information om målen vid EU-domstolens tre domstolar.

De viktigaste nyheterna : det går nu att söka efter information om mål som fortfarande pågår; det finns bättre möjligheter att göra fulltextsökningar i samtliga handlingar som har offentliggjorts i rättsfallssamlingen sedan år 1954 (1994 när det gäller personaldelen, REGP); det nya sökformuläret innehåller fler sökkriterier - ett större antal fält för att man ska kunna göra detaljerade sökningar i rättspraxis.

InfoCuria