Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt på biblioteket : Ugeskrift for Retsvæsen

Rättsfall från danska Højesteret 

Nu har vi tillgång till den danska databasen Ugeskrift for Retsvæsen.

UfR innehåller rättsfall från Højesteret (1962-) samt principiellt viktiga domar från  Sø- og Handelsretten och landsretterna.

UfR har också en litterär avdelning  med juridiska artiklar, kommentarer till domar och bokanmälningar.