Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sammanställning av offentliga skiljedomar

Skiljedomsföreningen

Advokaterna Finn Madsen och Daniel Prawitz sammanställde inför ett seminarium hösten 2011 de skiljedomar som blivit offentliga efter talan om klander eller ogiltighet.
Samlingen som består av 65 avgöranden kommer att byggas på efterhand och finns nu publicerade på Skiljedomsföreningens hemsida. Samtliga domar finns att läsa i fultext.

På hemsidan finns också  artiklar, domstolsavgöranden och uppsatser som rör skiljedomsrättsliga frågor.