Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

A Practical guide on admissibility criteria

Handbok från Europadomstolen i uppdaterad version

Europadomstolen publicerade 2010 en omfattande vägledning för advokater, A practical guide on admissibility criteria. I handboken förklaras i detalj kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål. Handboken finns nu i en uppdaterad version som går att ladda ned från Europadomstolens webbplats.