Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Högre ersättningsbelopp till brottsoffer

Något både brottsoffer och allmänhet önskar, visar forskning från Lunds universitet

Vid vissa typer av brott har brottsoffer rätt till brottsskadeersättning för den kränkning som brottet medför. Ersättningen utgår huvudsakligen i form av statligt finansierad brottsskadeersättning med belopp som varierar beroende på hur allvarlig kränkningen anses vara.

I dag finns en allmän uppfattning bland brottsoffer och allmänhet att den som blivit utsatt för brott får för låg ersättning och att brottslingar slipper undan för lindrigt. Samhällets markering i form av ett rättvist skadestånd är viktigt för brottsoffrets känsla av upprättelse, menar rättssociologen Karl Dahlstrand i sin avhandling Kränkning och upprättelse.

I enkätundersökningar har Dahlstrand låtit 1.400 personer, både brottsoffer och allmänhet fått uppge vad man tycker är rimligt att få i ersättning för olika typer av kränkningar.Generellt tycker man beloppen är fel satta och det finns en stor samstämmighet kring vad som är en rimlig ersättningsnivå för olika kränkningar - belopp som skiljer sig markant från de schablonbelopp som betalas ut nu.

Siffran för misshandel hamnar på 50.000 kronor (praxis 15.000) våldtäkt 100.000 kronor (praxis 75.000)rån 60.000 (praxis 10.000) och sexuellt ofredande 50 000 (praxis 10 000)

Karl Dahlstrand disputerade den 25 maj vid Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet.  Avhandlingen går att läsa i fulltext på Lunds universitets publikationssida.

Kränkning och upprättelse : en rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer