Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokater disputerar

David Kleist disputerade på dubbelbeskattningsavtal i april. 31 maj försvarar Andrea Sundstrand sin doktorsavhandling om offentlig upphandling

David Kleist, advokat vid Vinges Göteborgskontor, disputerade den 27 april på Handelshögskolan i Göteborg med avhandlingen Methods for Elimination of Double Taxation under Double Tax Treaties – With Particular Reference to the Application of Double Tax Treaties in Sweden

Avhandlingen analyserar olika metoder och tillämpningsfrågor i avtal som förhindrar dubbelbeskattning vid internationella transaktioner. Bland annat redovisas de vitt skilda resultat som de två vanligaste metoderna för att förhindra dubbelbeskattning kan ge, beroende på hur de tillämpas - att dubbelbeskattningen kvarstår eller att det inte betalas någon skatt alls.
En viktig del i avhandlingen är att analysera hur avtalens bestämmelser förhåller sig till annan svensk skattelagstiftning.

Andrea Sundstrand
, verksam som forskare och advokat disputerar den 31 maj vid Stockholms universitet med Sveriges första juridiska avhandling om offentlig upphandling - Offentlig upphandling : primärrättens reglering av offentliga kontrakt.

I avhandlingen utreds vilka regler som gäller för upphandlingar som faller utanför EU:s upphandlingsdirektiv men som omfattas av fördraget och sådana upphandlingar som normalt faller utanför hela regelverket men som kan omfattas om de har ett bestämt
gränsöverskridande intresse.
Andrea Sundstrand har tidigare publicerat flera böcker i ämnet.