Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Avhandling i miljörätt

Åsa Romson disputerade den 20 april på en avhandling om miljöskydd och investeringsrätt

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson disputerade den 20 april vid Stockholms universitet på sin avhandling om miljörättsliga aspekter på internationell investeringsrätt. Hon blir därmed den första kvinnliga partiledare med doktorsexamen.

Studien handlar om hur investeringsavtal mellan stater kan påverka enskilda länders miljöarbete. Mellanstatliga investeringsavtal har som mål att säkra goda förutsättningar för utländska företag, något som ofta står i konflikt med värdlandets önskan att genomdriva miljöpolitiska reformer.
För att kunna skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturtillgångar behövs mer hänsyn till nationell miljölagstiftning när Sverige eller EU sluter investeringsavtal med andra länder, menar Romson.

Läs hela avhandlingen i fulltext Environmental policy space and International investment law