Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Swedish Arbitration Portal

Ny webbportal med engelska översättningar av svenska skiljedomar

Idag lanseras Swedish Arbitration Portal - en webbportal som ger fri tillgång till engelska översättningar av svenska domar som rör skiljeförfarande.

Syftet med portalen är att göra svensk rättspraxis tillgänglig för en internationell publik.

Portalen som för tillfället innehåller drygt trettio principiellt viktiga domar kommer att fyllas på vartefter med domar från alla instanser relaterade till svenska och internationella skiljeförfaranden.

Stockholms handelskammares Skiljedomsinstitut står bakom portalen och man når den via deras hemsida.

Swedish Arbitration Portal