Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ändring av den nordiska arvsrättskonventionen från 1934

Förslaget från den nordiska expertgruppen för familjerättsfrågor

Den 1 juni 2012 undertecknades en överenskommelse om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (antagen 1934) mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge.

Ändringsöverenskommelsen byggde på förslag från den nordiska expertgruppen för familjerättsfrågor. Denna publikation med expertgruppens överväganden går att ladda ned från Nordiska Ministerrådets hemsida. Som bilaga finns konventionstexten.

Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (antagen i Köpenhamn 19.11.1934)