Utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än kvinnor födda i Sverige visar en ny avhandling från Lunds universitet. Skillnaden är störst vid tyngre våld med dödlig utgång.
Låg inkomst, språksvårigheter, dålig kunskap om svenska lagar och rättigheter, social isolering i Sverige tillsammans med lägre jämställdhet i födelselandet är några av de riskfaktorer som gör kvinnorna mera utsatta.

Studierna, där drygt 18 000 personer ingår, bygger på Folkhälsoenkäten i Skåne och det svenska dödsorsaksregistret. Därtill har kvinnor födda i Irak intervjuats och kvinnor födda i Thailand erbjudits att svara på en enkät. 

Resultaten från avhandlingen visar på ett behov för insatser riktade till utlandsfödda kvinnor och män samt mer forskning.

Violence against foreign-born women in Sweden av Cecilia Fernbrant, Lunds universitet