Nu har biblioteket tillgång till alla tjänster i Karnov.

Nytt är bland annat Lexino, rättsanalyser - den nya produktserie som lanserades hösten 2012.
Lexino innehåller i dagsläget analyser till drygt 20 lagar och kommer när det är fullt utbyggt omfatta många av de mest centrala lagarna. Rättsanalyserna är skrivna för att kunna användas i praktiken och uppdateras löpande när lagändringar och ny praxis förändrar rättsläget.

Från januari 2013 har Karnov full bevakning av samtliga tings- och förvaltningsrätter. Domarna är sökbara i fulltext och går att läsa i orginal-PDF.