Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europeiska unionens officiella tidning (EUT)

Fr.o.m 1 juli är endast den elektroniska versionen giltig

Från och med den 1 juli 2013 är bara den elektroniska versionen av EU:s officiella tidning  (e-EUT) giltig enligt rådets förordning (EU) nr 216/2013.  

Pappersutgåvan har inte längre någon rättslig verkan, utom i undantagsfall då den elektroniska versionen inte kan publiceras på grund av oförutsedda tekniska problem.
Beslutet är en del av kommissionens arbete med att tillhandahålla en förbättrad tillgång till EU-lagstiftningen. 

Samtidigt har EUR-Lex portalen förstärkts . En ny webbplats har öppnats som används parallellt med den gamla versionen.

Nya EUR-Lex  ger tillgång till den autentiska elektroniska versionen av EUT.

Gamla EUR-Lex ger tillgång till alla övriga dokument såsom rättspraxis, förberedande dokument etc.