Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Integritetsåret 2012

80 lagförslag och händelser påverkade den personliga integriteten.

Datainspektionen redogör i sin nya skrift ”Integritetsåret 2012” för några av de viktigaste lagarna och lagförslagen som kom under året, några av Datainspektionens mest uppmärksammade beslut och ett antal exempel på händelser som kom att påverka den personliga integriteten under året.

Ladda ned eller beställ Integritetsåret 2012 på Datainspektionens webbplats