Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

En femtedel av alla mutbrottsärenden leder till fällande dom

Rapport om korruption som Brottsförebyggande rådet publicerar idag

BRÅ har tittat på samtliga 684 avslutade ärenden som rör korruption vid Åklagarmyndigheten (Riksenheten mot korruption) mellan 2003 och 2011, med 1 250 inblandade misstänkta gärningspersoner. 

Den vanligaste situationen är att en privatperson, eller att någon på ett privat företag, mutar en offentliganställd inom stat, kommun och landsting. En riskgrupp är tjänstemän inom stat eller kommun som har en central roll när det gäller upphandling.

Byggbranschen utpekas som särskilt utsatt. Nästan en tredjedel av alla påstådda mutgivare är verksamma inom bygg- och anläggningssektorn. Men det är oftast mutor av mindre ekonomiskt värde.

I rapporten föreslås en rad förebyggande åtgärder. 

Läs rapporten på Brå:s webbplats Den anmälda korruptionen i Sverige : struktur, riskfaktorer och motåtgärder (Rapport 2013:15)