Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Digitaliserade SOU:er

Statliga utredningar 1922-1998 sökbara på nätet  

Kungliga biblioteket håller på att digitalisera alla Statens offentliga utredningar från 1922 till 1998.

Utredningarna är tillgängliga via KB:s hemsida och sökbara via samkatalogen LIBRIS.

Det är ett projekt som pågår men redan nu är ett stort antal utredningar 1922-1969 digitaliserade och klara.