Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Öronvittnen överskattar sin förmåga att identifiera röster

Ny avhandling i vittnespsykologi

Avhandlingen  All Ears: Adults’ and Children’s Earwitness Testimony visar att det är mycket svårare än man tror att identifiera en tidigare okänd  persons röst. Resultaten kan få konsekvenser för hur öronvittnen hanteras och bedöms i brottsutredningar.

I undersökningen har man testat närmare 1000 barn och vuxnas minne för en okänd gärningsmans röst. Slutsatsen man kan dra är att varken barn eller vuxna är särskilt bra på att känna igen röster.

Avhandlingen fastslår att rättsliga aktörer bör behandla information från öronvittnen försiktigt och att det är viktigt att fortsätta utveckla minnesunderlättande intervjumetoder anpassade för öronvittnen.

All Ears: Adults’ and Children’s Earwitness Testimony av Lisa Öhman, Göteborgs universitet.