2010 gjordes en lagändring som skulle öka möjligheterna för fällande domar för människohandel. Trots det är det få personer som döms, enligt ny rapport från Åklagarmyndigheten.

Rapporten är en del av Åklagarmyndighetens projekt om ökad lagföring av ärenden som rör människohandel. Syftet är att undersöka i vilken mån åtal för människohandel bifallits eller ogillats.

Undersökningen omfattar ärenden från 2009 till sommaren 2012. ­Av de 49 personer som under den undersökta perioden åtalats för människohandel har 14 dömts för människohandel i sista instans, 22 har dömts för annan, anslutande brottslighet och 13 personer har friats helt. Av de sammanlagt 19 åtal som väckts har sju resulterat i slutligt fällande domar för människohandel.

Den vanligast förekommande typen av människohandel i det undersökta materialet är människohandel för sexuella ändamål. I stor utsträckning har dock åtal i sådana mål istället kommit att bedömas som koppleri eller grovt koppleri.

Läs rapporten