Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Svenska myndigheters namn på andra språk

Utrikes namnbok i ny upplaga

Boken innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska av namn på svenska myndigheter och organisationer, EU-organ och länder. Dessutom innehåller den statliga tjänstetitlar.

Den nya upplagan finns bara tillgänglig på regeringens publikationssida