Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagförslag

Förteckning över höstens propositioner och skrivelser på regeringens webbplats

Nu finns en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas fram till 14 januari 2014. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns  med i förteckningen

Planerade propositioner och skrivelser hösten 2013