Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utsatthet för hatbrott oförändrad

Statistik från Brå publicerad idag

Av polisanmälningarna från 2013 innehåller cirka 5 500 anmälningar ett hatbrottsmotiv, visar Hatbrottsstatistiken 2013 som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  
Det totala antalet anmälningar under 2013 är i princip oförändrat sedan 2012 men jämfört med 2009 har mängden anmälda hatbrott minskat med fem procent. Mest minskar anmälningar på grund av sexuell läggning, som gått ner med 41 procent de senaste fem åren.

De antireligiösa hatbrotten har dock ökat med 24 procent sedan 2012 och fördubblats sedan 2009.  

Merparten av hatbrotten som anmäldes förra året hade främlingsfientliga eller rasistiska motiv. De vanligaste formerna av hatbrott är, enligt Brå, olaga hot och ofredande, följt av våldsbrott och ärekränkning. 

Ladda ned rapporten Hatbrott 2013 från Brås webbplats.