Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar och förordningar

Vid halvårsskiftet har ett antal nya lagar trätt i kraft

Bland annat har en ny brottsskadelag trätt i kraft som ska stärka brottsoffrets rätt till brottsskadeersättning, skärpa gärningsmännens ansvar och förbättra Brottsoffermyndighetens handläggning.
Ändringar i brottsbalken innebär att straffet för mord skärps.
En ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser införs.

Genom ändringar i bl.a. brottsbalken och äktenskapsbalken stärks skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap och två nya brott införs, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Även en ny lag om straff för penningtvättsbrott införs 1 juli. Lagen ska göra det  lättare att beslagta pengar som kommer från brottslig verksamhet.

Läs mer i skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2014   på regeringens hemsida.