Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tidningen Riksdag & Departement läggs ned

Papperstidningen kommer ut sista gången den 19 maj och webbplatsen släcks ned den 16 maj

Förra veckan beslutade riksdagen att tidningen Riksdag & Departement, RoD med dess webbplats ska läggas ned.
RoD har sedan den började ges ut i mitten av 1970-talet bevakat bl.a. arbetet i regering, riksdag och EU:s verksamhet.
 
Ett av argumenten bakom nedläggningen är den tekniska utvecklingen som har förändrat medievanorna och påverkat tidningens ekonomiska förutsättningar.  

Frågan om tidningens framtid har varit under utredning länge och flera alternativ har funnits, bland annat att tidningen skulle finnas enbart på webben eller säljas till annan aktör. 

Man kommer nu istället att satsa på att vidareutveckla och förbättra informationen på riksdagens hemsida www.riksdagen.se