Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Höstens propositioner och skrivelser

Förteckning på regeringens webbplats

Nu finns en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas fram till mitten av januari  2015. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen.

Planerade propositioner och skrivelser hösten 2014