Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2014

Vägledande avgöranden i brottsskadeärenden

Brottsoffermyndighetens referatsamling, som redovisar myndighetens rättstillämpning i fråga om nivåerna för kränkningsersättning, har nu kommit ut i en ny, sjunde upplaga. Den ersätter den förra utgåvan från 2012.

Eftersom en ny brottsskadelag har trätt i kraft den 1 juli 2014 innehåller referatsamlingen också ett avsnitt som behandlar de förändringar som skett i lagen i förhållande till äldre lagstiftning.

Referatsamlingen kan beställas eller laddas ned från Brottsoffermyndighetens hemsida.

Nya beslut som nämnden fattat efter publiceringen presenteras på hemsidan under Aktuella beslut och även i myndighetens nyhetsbrev.