Brå har på uppdrag av regeringen undersökt tillvägagångssätten för penningtvätt i Sverige.

Det övergripande syftet med uppdraget har varit att identifiera vilka sektorer i samhället där penningtvätt i särskilt stor utsträckning äger rum och göra en bedömning av riskerna inom dessa.
Brå har även kartlagt tillvägagångssättet för penningtvätt, ana­lyserat internationella aspekter och lämnat förslag på åtgärder som kan motverka penningtvätt.

Slutsatserna presenteras i en rapport (2015:22) som publiceras idag.

Läs rapporten Penningtvätt och annan penninghantering  på Brås hemsida.