Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Årsböcker

Senaste utgåvorna av årsskrifterna De lege, Insolvensrättsligt forum och Affärsjuridiska uppsatser

2014 års upplaga av De Lege innehåller uppsatser med anknytning till innehållet i regeringsformen som firar 40 år. Den nuvarande regeringsformen trädde i kraft den 1 januari 1975 och ersatte då 1809 års regeringsform.
Syftet med antologin är att uppmärksamma regleringarna i regeringsformen och utvärdera den grundlag vi har idag.
Uppsatserna behandlar bland annat regeringsformens grundläggande kärnvärden (kap. 1), grundläggande fri- och rättigheter i kap. 2, domstolarnas roll och försvaret.
Medverkande författare: Fredrik Sterzel, Johan Hirschfeldt, Patrik Bremdal, Bert Lehrberg, Peter Nobel, Victoria Enkvist, Håkan Andersson, Karin Åhman, Anna-Sara Lind, Iain Cameron, Jan Bjuvberg, Inger Österdahl, Olof Wilske, Lena Marcusson.

Insolvensrättsligt forum 2009
Ett tionde Insolvensrättsligt forum hölls den 5 och 6 februari 2009 i Uppsala. Evenemanget genomfördes i form av debatter i universitets aula. Denna bok innehåller de skriftliga underlagen, inledningsanförandena och diskussionerna vid 2009 års forum.

Affärsjuridiska uppsatser 2014
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vingestipendiet 2014 tilldelades följande examensarbeten :

Konkurrenters rättsskydd vid olagligt statsstöd – ett svenskt dilemma av Johanna Holmström

Upplysningsplikt vid företagsöverlåtelser – En studie om säljarens upplysningsplikt och förtiganden som grund för ansvar vid försäljning av samtliga aktier i ett aktiebolag av Anna Mindedal

Avtalade formkrav i entreprenadförhållanden – Entreprenörens rätt till ersättning för ÄTA-arbeten av Christine Stridsberg

Hantering av ändrade förhållanden i varaktiga kommersiella avtal – särskilt om omförhandlingsinstitutet av Thérèse Zinn