Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Planerade propositioner våren 2015

I en förteckning på regeringens hemsida presenteras de propositioner som är avsedda att lämnas under tiden 19 januari 2015 och återstoden av riksmötet. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen. 

Propositionsförteckningen våren 2015