Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Var tredje tolk som anlitas vid domstolarna saknar auktorisation

Statskontoret föreslår en rad åtgärder för en mer effektiv användning av tolkar vid domstolarna

Varje månad sker mellan 2 000 och 3 000 tolkningar vid Sveriges domstolar. Enligt rättegångsbalken bör dessa tolkar så långt som möjligt vara auktoriserade.
Statskontoret konstaterar dock att cirka 30 procent av tolkarna inte är auktoriserade, något som kan innebära risker för enskildas rättssäkerhet. Problemen är större i vissa delar av Sverige, framför allt utanför storstadsområdena där tillgången till auktoriserade tolkar är lägre. Det innebär att alla rättsfall inte får likvärdiga förutsättningar.

Det grundläggande problemet är bristen på kvalificerade tolkar i Sverige. Men enligt Statskontoret finns förbättringsmöjligheter genom nya arbetssätt och en mer effektiv användning av befintliga tolkar.

I rapporten föreslår man ett antal konkreta åtgärder för en mer effektiv användning av tolkar vid domstolarna, bland annat att det bör skapas möjligheter för simultantolkning via video, att upphandlingen av tolktjänsterna behöver utvecklas för att bättre möta domstolarnas behov och att Domstolsverket och domstolarna behöver utveckla mer effektiva rutiner för bokning och användning av tolkar.

Statskontorets publikation Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol (2015:1)