Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Avtalslagen 100 år

Två nyskrivna böcker om den nordiska avtalsrätten

Avtalslagen 100 år

Avtalslagen är en av de grundläggande civilrättsliga lagarna i Norden, resultatet av ett gemensamt nordiskt lagstiftningsarbete. I år fyller den svenska avtalslagen 100 år. Den antogs av riksdagen den 11 juni 1915. I övriga nordiska länder antogs lagen under åren därefter (Danmark 1917, Norge 1918, Finland 1929)

Detta uppmärksammas på olika sätt med bl.a. seminarier och konferenser i Sverige och i våra nordiska grannländer.

Med anledning av detta har också två nyskrivna böcker om nordisk avtalsrätt kommit ut.
Aftaleloven 100 år, Band I på nordiska språk och The Nordic Contracts Act, Band II som vänder sig till en internationell publik.

I böckerna bidrar ett stort antal nordiska rättsvetenskapliga författare med analyser av och olika aspekter på avtalslagen och avtalsrätten. Bland annat behandlas den historiska utvecklingen och man ger en överblick över den nordiska avtalsrätten av idag, ett antal specifika avtalsrättliga frågor analyseras och man diskuterar om en 100 år gammal, i stort sett oförändrad lag, fungerar i dagens samhälle eller om den behöver reformeras och i så fall hur. 

Redaktörer för verket är Mads Bryde Andersen, Johan Bärlund, Boel Flodgren och Johan Giertsen (Band 1) och Torgny Håstad (Band 2)