Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hundraåriga avhandingar görs tillgängliga i fulltext på nätet

Projekt vid Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala universitetsbibliotek håller på att digitalisera universitetets alla äldre avhandlingar – en samling som omfattar ca 14 000 tryckta dissertationer, publicerade mellan åren 1602 till 1855.

Hittills har över 2000 avhandlingar publicerats. I denna första publiceringsomgång ligger tyngdpunkten på perioden 1778-1855, en tid då en stor del av avhandlingarna skrevs på svenska. I tidigare perioder dominerar latinet som avhandlingsspråk.

Avhandlingarna som behandlar en mängd olika ämnen är ett eftertraktat forskningsmaterial.

Texterna läggs upp som bildfiler och görs sökbara i fulltext i databasen DIVA, Digitala vetenskapliga arkivet, och blir därmed även tillgängliga på Google.    

Mer information finns här.